Chính sách kiểm hàng

Định nghĩa

Kiểm hàng là việc thực hiện kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng được Erutech Việt Nam giao đến với các sản phẩm/hàng hóa đã đặt mua bao gồm: số lượng, bao bì, các sai khác (nếu có).

Các quy định kiểm hàng

  • Thời điểm kiểm hàng:
  • Erutech cho khách hàng đồng kiểm với nhân viên giao hàng tại thời điểm nhận hàng và không hỗ trợ thử hàng.
  • Sau khi nhận hàng, khách hàng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu có phát hiện sai sót, vui lòng liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ đổi trả.
  • Chúng tôi sẽ không chấp nhận các khiếu nại mất mát hoặc hư hỏng sau khi được thông báo đơn hàng đã được giao thành công.
  • Phạm vi kiểm hàng
  • Khách hàng được kiểm tra ngoại quan sản phẩm để so sánh, đối chiếu sản phẩm thực nhận với sản phẩm đã đặt hàng tại Erutech Việt Nam với tiêu chí: Số lượng, mẫu mã, màu sắc,…
  • Việc kiểm tra sẽ không bao gồm việc bóc seal (làm ảnh hưởng tới tem dán niêm phong của sản phẩm) hay kiểm tra sâu (dùng thử,…)
  • Các phương thức khách hàng có thể liên hệ khiếu nại